Skattespørsmål ved flytting

Mange nordmenn velger å bo i utlandet hele eller deler av året. Dette reiser en rekke skattemessige spørsmål. Hovedfokus i boken er bestemmelsene om personbeskatning, men reglene for personlig næringsdrivende blir også omtalt. Både inntekts- og formuesskatt dekkes. Forfatterne skriver også om trygdemessige forhold samt arveavgift.

Skattespørsmål ved flytting er i første rekke skrevet for praktikere og gir en god oversikt over kildematerialet. Utførlige referater fra praksis bidrar til at også lesere uten spesielle faglige forutsetninger vil ha glede av boken. 

Einar Harboe og Ivar Hobbelhagen
Skattespørsmål ved flytting
Universitetsforlaget, 2002