Ledende på skatt

Advokatfirmaet Harboe & Co AS er et uavhengig advokatfirma med tyngdepunkt innen skatte- og avgiftsrett.

Mann signerer kontrakt

Firmaet er ved flere anledninger rangert blant Norges fremste innenfor skatt. Foruten bedrifts- og personbeskatning, har selskapet spisskompetanse innen merverdiavgift, eiendomsskatt, petroleumsbeskatning og skatt ved generasjonsskifte. I tillegg driver Advokatfirmaet Harboe & Co AS med utstrakt rådgivning innen beslektede områder som selskaps- og kontraktsrett, arv og generasjonsskifte.

Vi yter direkte rådgivning til privatpersoner og virksomheter, fra små foretak til børsnoterte selskap. Vi bistår regelmessig i klagesaker og påtar oss gjerne prosedyreoppdrag. En viktig oppgave er kritisk å analysere hvorvidt klienten er tjent med en prosess. Dessuten leverer vi for eksempel second opinions og påtar oss due diligence-oppdrag.

I en tid hvor advokatfirmaene blir stadig større, og hvor særlig de store revisjonsselskapenes tilknyttede advokatfirmaer spiller en stadig større rolle, ser vi et økende behov for mindre enheter som hver for seg er spesialister innenfor utvalgte områder i jussen. Innen skatte- og avgiftsretten, hvor kompleksiteten stadig øker, får vi oppdrag fra de store forretningsadvokat- og revisjonsfirmaene for å bidra til å kvalitetssikre rådene de gir sine klienter. Også de mindre advokatfirmaene uten spesiell skatte- og avgiftskompetanse benytter seg av våre tjenester i tillit til at vi arbeider innenfor våre definerte områder.

På grunn av vårt ønske om å være et spesialistfirma innenfor skatte- og avgiftsretten, vil vi ikke fremstå som noen aktuell leverandør av juridiske tjenester på generell basis. Vi ønsker således ikke å bli oppfattet som en konkurrent på øvrige og mer generelle rettsområder.

Advokatfirmaet Harboe & Co AS er et relativt lite advokatfirma i antall jurister, men hvor hver og én har tyngde innenfor våre fagområder. Vår forretningsstrategi er å yte topp service til et oversiktlig antall klienter. En liten og effektiv organisasjon gjør at vi kan operere med høy faglig kvalitet til en konkurransedyktig pris.