Norsk Lovkommentar

Rettsdata Norsk Lovkommentar er et online juridisk oppslags- og referanseverk, hvor alle gjeldende lover er kommentert, regel for regel. Kommentarene er skrevet av eksperter innenfor de respektive lovområder.

Harald Hauge skriver kommentarer til skatteloven