Eiendomsskatteloven

Eiendomsskatt er blitt stadig mer utbredt. Boken inneholder detaljerte kommentarer til bestemmelsene i eiendomsskatteloven (lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 nr. 29). Også overgangsbestemmelsene til loven presenteres. Disse bestemmelsene har stor praktisk betydning. Boken er skrevet for ansatte i kommuneadministrasjonen, advokater og andre som har behov for å sette seg inn i regelverket.

Einar Harboe
Eiendomsskatt. 
Kommentarutgave