J. Christian Grevstad

Advokat / Partner

Bilde av J. Christian Grevstad

— Christian arbeider spesielt med internprising, virksomhetsoverdragelser og beskatning av petroleumsvirksomhet og tilknyttet aktivitet. Han benyttes ofte som foredragsholder.

Telefon: 417 56 277 | E-post: jcg@harboe.no

Hovedarbeidsområder

 • Petroleumsbeskatning
 • Internprising
 • Overdragelser og oppkjøp
 • Strukturering (av oppkjøp og transaksjoner)
 • Tvister og annen kontakt med petroleumsskattemyndighetene og andre skattemyndigheter

Om Christian på Chambers Europe

«Clients praise his excellent contacts, clear oral and written advice, creativity and commercial knowledge.»

Utdannelse

 • 1985 MBA, University of Bradford, UK
 • 1984 Bedriftsøkonom, BI
 • 1982 Juridisk embetseksamen, UiO

Arbeidserfaring

 • 2009 – Advokatfirmaet Harboe & Co AS, Partner
 • 2000 – 2009 Advokatfirmaet PwC AS, Partner, Leder for Petroleumsskattegruppen
 • 1993 – 2000 Oljeskattenemnda, fast medlem
 • 1989 – 2000 Ekstern rådgiver for Skattedirektoratet og regionale skattekontorer
 • 1988 – 2000 Advokatene Grevstad ANS, Partner
 • 1988 – 1992 Ekstern rådgiver for Finansdepartementet på overdragelser av petroleumslisenser
 • 1986 – 1988 Finansdepartementet, Petroleumsavdelingen, Underdirektør, Spesialrådgiver
 • 1982 – 1986 Skattedirektoratet, bl.a. Underdirektør og leder Avdeling for Internasjonal Skatt

Annet

 • Foredragsholder om petroleumsskatt, internprising og andre bedriftsskatteemner med spesiell relevans for oljeselskaper.
 • Foreleser i skatterett, veileder og sensor for masteroppgaver i skatterett, UiO

Publikasjoner mv.

 • ”Transfer Pricing on Patents and Know How”, MBA-avhandling, 1985