Ivar Hobbelhagen

Advokat / Partner

Bilde av Ivar Hobbelhagen

— Ivar har bred erfaring innenfor de fleste områder av skatteretten, særlig bedrifts- og utenlandsbeskatning. Han bistår både med rådgivning i restrukturering av næringsvirksomhet, gjennomføring av transaksjoner og ved klagebehandling overfor skattemyndighetene.

Telefon: 23 11 41 06 / 45 42 12 13 | E-post: iho@harboe.no

Hovedarbeidsområder

 • Skatterett
 • Selskapsrett
 • Skatt ved generasjonsskifte
 • Dokumentavgift
 • Regnskapsrett
 • Generasjonsskifte

Utdannelse

 • 1983 Juridisk embetseksamen, UiO

Arbeidserfaring

 • 1999 – Advokatfirmaet Harboe & Co AS, Partner
 • 1994 – 1999 Advokatfirmaet BA-HR, sist Advokat
 • 1993 – 1994 Skattedirektoratet, Næringsbeskatningsseksjonen, Førstekonsulent
 • 1986 – 1993 Bærum ligningskontor, Juridisk avdeling, sist Kontorsjef
 • 1983 – 1986 Skattefogden i Akershus, Arveavgiftsavdelingen, sist som leder av avdelingen

Annet

 • Veileder og sensor for masteroppgaver i skatterett, UiO