Jarle Schelander

Advokat / Partner

Bilde av Jarle Schelander

— Jarle har bakgrunn fra skattemyndighetene, hvor han primært arbeidet med selskapsbeskatning og forholdet mellom eier og selskap. Han har spesialkunnskap innen beskatning av kraftvirksomhet og har håndtert særlig kompliserte tvister innen personbeskatning.

Telefon: 977 74 432 | E-post: js@harboe.no

Hovedarbeidsområder

  • Kraftbeskatning
  • Selskapsbeskatning
  • Forholdet eier/selskap

Utdannelse

  • 2003 Juridisk embetseksamen, UiO

Arbeidserfaring

  • 2017 – Advokatfirmaet Harboe & Co AS, Partner
  • 2010 – 2016 Advokatfirmaet Harboe & Co AS, Advokat/Advokatfullmektig
  • 2006 – 2010 Sentralskattekontoret for storbedrifter, sist Seniorskattejurist
  • 2003 – 2006 Regionale skattekontor, sist Rådgiver

Annet

  • Sensor for masteroppgaver i skatterett, UiO

Artikler