Egil Stefan Eilertsen

Advokat / Partner

Bilde av Egil Stefan Eilertsen

— Stefan har siden 2007 arbeidet med skatte- og avgiftsrettslig rådgivning, bistand i forbindelse med skatte-, avgifts- og tollmyndighetenes kontroller, klagesaker og rettstvister, for virksomheter i ulike bransjer som finans, eiendom, handel, industri, energi, og shipping. Stefan har tidligere jobbet i Skatteetaten, hovedsaklig med endringssaker etter bokettersyn.

Telefon: 922 35 308 | E-post: ese@harboe.no

Hovedarbeidsområder

 • Virksomhetsbeskatning og beskatning av eiere
 • Merverdiavgift
 • Finansskatt
 • Eiendomsskatt
 • Toll og særavgifter

Utdannelse

 • 1996 Juridisk embetseksamen, UiO

Arbeidserfaring

 • 2017 - Advokatfirmaet Harboe & Co AS, Partner
 • 2007-2017 Advokatfirmaet Wiersholm AS, sist Senioradvokat
 • 2006-2007 Oslo likningskontor, Seniorskattejurist
 • 1998-2006 Oslo fylkesskattekontor, sist seniorrådgiver
 • 1996-1998 Oslo byfogdembete, Namsfullmektig

Annet

 • Foredragsholder i ulike fora, som Juridisk fakultet, UiO (Innføring i merverdiavgift, 2016-17), Frokostseminar Hotelia (Konvertering av forretningseiendom til hotell - skattespørsmål, 2017), Frokostseminar, Advokatfirmaet Wiersholm AS (Mulig innføring av eiendomsskatt i Oslo, 2015), Senter for Eiendomsfag (Skatt og merverdiavgift: Når leietaker flytter, 2014), Norsk venturekapitalforening, Primærmedlemsmøte, (Skatteavtalerett: Agentregelen og MVA: finansielle tjenester, 2013), mv.
 • Veileder og sensor for masteroppgaver i skatt og merverdiavgift, UiO