Einar Harboe

Advokat med møterett for Høyesterett / Partner

Bilde av Einar Harboe

— Einar er kontorets grunnlegger og en nestor i bransjen. Han var tidligere partner i advokatfirmaet BA-HR og har også bakgrunn fra Finansdepartementet. Einar har møterett for Høyesterett og har prosedert et stort antall skattesaker. Han har skrevet en rekke fagbøker om skatt.

Telefon: 909 38 108 | E-post:eh@harboe.no

Hovedarbeidsområder

 • Inntektsskatt
 • Formuesskatt
 • Eiendomsskatt
 • Skatt ved generasjonsskifte
 • Ligningsforvaltningsrett
 • Rådgivning til bedrifter og privatpersoner
 • Bistand overfor skattemyndighetene

Om Einar på Tax Directors Handbook

"Einar Harboe is a Supreme Court advocate and is recommended for tax litigation."

Utdannelse

 • 1974 Juridisk embetseksamen, UiO

Arbeidserfaring

 • 1997 – Advokatfirmaet Harboe & Co AS, Partner
 • 1983 – 1997 Advokatfirmaet BA-HR, sist Partner
 • 1981 – 1983 Finansdepartementet, sist Underdirektør
 • 1980 – 1981 Skattedirektoratet, Kontorsjef
 • 1979 – 1980 Finansdepartementet, Konsulent
 • 1976 – 1979 Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Universitetslektor
 • 1975 – 1976 Eiker Modum og Sigdal sorenskriverembete, Dommerfullmektig
 • 1974 – 1975 Finansdepartementet, Konsulent

Annet

 • Forfatter av en rekke bøker og artikler om skatterettslige emner (formues- og inntektsskatt, arveavgift, eiendomsskatt, ligningsforvaltningsrett), med ”Skatterettslig gjennomskjæring” som foreløpig siste utgivelse.
 • Foredragsholder, i regi av forskjellige arrangører.
 • Har vært formann i den norske underavdeling av International Fiscal Association (IFA) fra 1988 til 1992.
 • Flere tillitsverv, i hovedsak styreverv i aksjeselskaper